Press "Enter" to skip to content

Create failed for Availability Group Listener ‘ ‘

inancdelibalta 0

  Eğer Sql Server üzerindeAlways On kullanıyorsanız ve Group Listener eklerken yukarıdaki gibi bir hata alıyorsanız aşağıdaki işlemli uygulayabilirsiniz. Computer OU üzerinde security tanımalamları yaparak bu hatadan kurtulabilirsiniz.  

Backup, file manipulation operations (such as ALTER DATABASE ADD FILE) and encryption…

inancdelibalta 0

Backup, file manipulation operations (such as ALTER DATABASE ADD FILE) and encryption… Hatası ve devamında yapılması gerekenler;     Çözüm: Eğer always on kurulumu için database Recovery Model tarafında seçenekleri kullanmak, shrink yaparken daha başlangıç anında vb. yukarıdaki gibi bir hata alıyor iseniz, Büyük ihtimalle ya manuel yada Schedule olarak…

Datazen Sunucusunu SQL Server Reporting Services Migration Yapmak

inancdelibalta 0

Mobile dashboarding için kullandığımız datazen uygulaması Microsoft tarafından expire edildi. Microsoft ilgili dashboard lar için sql server reporting services üzerinde mobile reporting services kullanarak sağlamaya başladı. İlk aşama olarak da datazen sunucusunu Microsoft Sql Server Migrate etmek ile başladı. https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=53128 adresinden ilk önce migration tool u indirerek başlayabiliriz. Yukarıdaki örnek…

RegisterAllProvidersIP Değeri Nasıl Değiştirilir?

inancdelibalta 0

RegisterAllProvidersIP Değeri Nasıl Değiştirilir ? Eğer Sql Server tarafında Allways on kullanıyorsanız, Validate Cluster raporunda aşağıdaki gibi RegisterAllProvidersIP değeri ile alakalı bir hata yada öneri ile karşılaşıyor olabilirsiniz. Çözüm ; Windows PowerShell ekranını açalım. Get-ClusterResource Cluster kaynaklarını listeledikten sonra, Get-ClusterResource “(<ResourceType Alanında Network Name Alanı>)” | Get-ClusterParameter Get-ClusterResource “(<ResourceType Alanında…

Datazen İçin Database Restore Yapmak

inancdelibalta 0

Datazen kullanılan ortamlarda datazen ile alakalı olarak db restore işlemi her zaman zor olmuştur. Datazen control panel üzerinde Backup almak için bir düzey varken. Restore için bir düzey söz konusu değil. Eğer herhangi bir problem yaşayan ve datazen tarafında db restore etmek zorunda olanlar var ise aşağıdaki kodları kullanarak db…

Sql Server da Çalışan Oturumları İptal Etme – Kill

inancdelibalta 0

USE [master] GO DECLARE @dbName SYSNAME DECLARE @sqlCmd VARCHAR(MAX) SET @sqlCmd = ” SET @dbName = ‘VERİTABANI’ — Change database name here SELECT @sqlCmd = @sqlCmd + ‘KILL ‘ + CAST(session_id AS VARCHAR) + CHAR(13) FROM sys.dm_exec_sessions WHERE DB_NAME(database_id) = @dbName PRINT @sqlCmd –Uncomment below line to kill –EXEC (@sqlCmd)

Sql Server 2014 Kurulum işlemleri

inancdelibalta 0

SQL SERVER 2014 KURULUM İŞLEMLERİ 21/09/2015 tarihli projeden SQL SERVER 2014 kurulumu için setup.exe yi çalıştırdığımızda aşağıdaki gibi Sql Server Installation Center bizi karşılamaktadır. Installation başlığı altında; New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation ile yeni bir stan alone sql sunucusu kurmaya başlayabiliriz. Diğer seçenekler…

Failed to initialize sqlcmd library with error number -2147467259.

inancdelibalta 0

Failed to initialize sqlcmd library with error number -2147467259 gibi bir hata alıyor iseniz sql tarafında sorgunuzu SELECT fields FROM table tarzında yazmış olabilirsiniz. en azında ben böyle yazmıştım. SELECT fields FROM DATABASE.dbo.table şeklinde yazınca ilgili hatadan kurtuldum.

Problemli Sql Veri tabanlarına İlk Müdahale

inancdelibalta 0

declare @veritabani as nvarchar(max);     declare @sql as nvarchar(max);     set @veritabani=’VT’;     set @sql=’USE master;     EXEC sp_resetstatus ”’ + @veritabani + ”’;     USE ‘ + @veritabani + ‘;     DBCC CHECKDB WITH NO_INFOMSGS;     ALTER DATABASE ‘ + @veritabani + ‘ SET EMERGENCY     ALTER DATABASE ‘ + @veritabani  + ‘ SET SINGLE_USER     DBCC CHECKDB(‘ +…

Sql Server 2012 Üzerinde Log shipping

inancdelibalta 0

Sql Server 2012 Üzerinde Log Shipping 29/11/2013 tarihli proje detayı… Log Shipping, Sql Server yüksel erişilebilirlik çözümlerinden biridir. Sql server 2000 den beri gelen bir teknolojidir. Yapısal olarak; Sql log dosyalarını belirli aralıklar ile paylaşımda olan bir klasöre gönderir, backup sql server görevindeki sql server ise ilgili alandaki log dosyalarının…